Bloggen for Lussevika.com

Bloggen for Lussevika.com

Hyttefeltet Lussevika/Svennevikheia/Storheia i Lindesnes Kommune


Alle kan legge inn kommentarer, men vil noen opprette innlegg må de først registrere seg som bruker.
Send meg da en e-post med navn og adresse.
Kontaktskjema finner du her.


Den beste plassen å slappe av i helger og ferier :-)

Mot eiendomsskatt i Lindesnes

EiendomsskattenOpprettet av Geir (admin) aug. 22, 2017 22:55
Egen gruppe på Facebook om/mot eiendomsskatten i Lindesnes finner du på denne linken. (innlogging)Raser mot eiendomsskatten

EiendomsskattenOpprettet av Geir (admin) juli 29, 2017 12:54
Hytteeierne på Svinør i Lindesnes kommune mener skatten er urimelig, og i august skal søknad om fritak opp i kommunestyret.

Les mer her

Eiendomsskattelister 2017

EiendomsskattenOpprettet av Geir (admin) mars 01, 2017 21:56

Da er listene lagt ut offentlig.
Denne gang er de kun lagt ut med gårdsnummer og bruksnummer.

Listene finner du her.

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

2017 settes til 2 promille. For 2018 3 promille og årene etter 3,5 promille.


For å dokumentere forskjellen - hytteeiere kontra fastboende:

5 230,- betaler jeg i eiendomskatt for å ha hytte i Lindesnes i 2017
2 620,- betaler ordføreren som bor og bruker kommunale tjenester i Lindesnes.

Er det bare meg som mener at det er noe riv ruskende galt her ??
smileyEiendomsskattelistene

EiendomsskattenOpprettet av Geir (admin) feb. 22, 2017 19:48

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i tre uker fom 1.3.17. Skattesedlene sendes ut per post.

Klagefrist
Fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er 12.04.17.

Hele artikkelen finner du her.Eiendomsskatt - Lindesnes

EiendomsskattenOpprettet av Tone G Egeland feb. 11, 2017 15:14
Lindesnes Kommune viser ikke "edruelighet" når det gjelder Eiendomsskatt på hytteeiendommer.

Det blir spennende å se hva Eiendomsskatten blir ifølge listene - som skal legges ut i slutten av februar - på fastboendes sine eiendommer. Da kan vi se deres beløp sammenlignet med hva vi må betale som hytteeiere. Fastboende er de som er brukere av kommunens tjenester.

Velger derfor fra i dag å boikotte handel i Lindesnes Kommune. Det blir min "stille" protest mot Kommunens vedtak som jeg synes rammer oss hytteeiere verre enn lokalbefolkningen.

Jeg vil gjerne støtte Kommunen ved å betale Eiendomsskatt men mener at hytteeiere i Lindesnes Kommune blir rammet hardere enn fastboende. Grunnlaget for beregningen er ikke rettferdig.


Eiendomskatten i Lindesnes

EiendomsskattenOpprettet av Geir feb. 09, 2017 19:28
Iflg. Lindesnes kommune skulle skattesatsen være 2 promille i 2017 og 2,5 promille i 2018 for oss hytteeiere. Kopi fra økonomiplanen viser noe annet:

Kopi fra Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
Pkt.4 For skatteåret 2017 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav a).
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i
2017 settes til 2 promille. For 2018 3 promille og årene etter 3,5 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 5 promille i 2017 og årene etter.